เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด Website
1 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี http://www.bj.ac.th
2 บางกะจะ จันทบุรี http://www.bkjs.ac.th
3 ศรียานุสรณ์ จันทบุรี http://www.siya.ac.th
4 เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี http://www.bms.ac.th
5 ท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” จันทบุรี http://www.thamai.ac.th
6 มัธยมวัดเขาสุกิม จันทบุรี http://www.mk.thai.ac
7 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จันทบุรี http://siratratnukhor.siam2web.com
8 สะพานเลือกวิทยาคม จันทบุรี http://www.splw.ac.th
9 แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี http://www.kmps.ac.th
10 นายายอามพิทยาคม จันทบุรี http://www.nya.ac.th
11 มัธยมท่าแคลง จันทบุรี http://www.mtks.in
12 ตกพรมวิทยาคาร จันทบุรี http://www.tokpromwit.ac.th
13 บ่อวิทยาคาร จันทบุรี http://www.borwit.ac.th
14 ขลุงรัชดาภิเษก จันทบุรี http://www.krp.ac.th
15 เครือหวายวิทยาคม จันทบุรี sites.google.com/kruewai.ac.th/ kruewai
16 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม จันทบุรี http://www.prk.ac.th
17 หนองตาคงพิทยาคาร จันทบุรี http://www.ntkp.ac.th
18 มะขามสรรเสริญ จันทบุรี www.mkc.ac.th
19 แหลมสิงห์วิทยาคม (อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) จันทบุรี http://www.laemsing.ac.th
20 สอยดาววิทยา จันทบุรี http://www.soidao.ac.th
21 ทุ่งขนานวิทยา จันทบุรี http://www.thungkhananwittaya.com
22 คิชฌกูฏวิทยา จันทบุรี http://www.kitchakud.ac.th
23 คลองพลูวิทยา จันทบุรี  
24 เกาะช้างวิทยาคม ตราด http://www.kchw.ac.th
25 ตราษตระการคุณ ตราด http://www.tkschool.ac.th
26 สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด http://www.streetrat.ac.th
27 ตราดสรรเสริญวิทยาคม ตราด http://www.tratsansern.com
28 วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์ อุปถัมภ์) ตราด  
29 เขาน้อยวิทยาคม ตราด http://www.khownoischool.com
30 อ่าวใหญ่พิทยาคาร ตราด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1023150127
31 เนินทรายวิทยาคม ตราด  
32 คลองใหญ่วิทยาคม ตราด http://www.ky.ac.th
33 เขาสมิงวิทยาคม (จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์) ตราด http://www.ksw.ac.th
34 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตราด  
35 ประณีตวิทยาคม ตราด  
36 บ่อไร่วิทยาคม ตราด http://www.boraiwit.ac.th
37 หนองบอนวิทยาคม ตราด http://school.obec.go.th
38 แหลมงอบวิทยาคม ตราด http://www.laemngob.ac.th/
39 เกาะกูดวิทยาคม ตราด http://www.kohkoodwit.ac.th/