ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17

ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

หมายเลขโทรศัพท์ : 039-314402-3 หมายเลขโทรสาร : 039-314402-3 ต่อ 20

Email : director.sesa17@gmail.com