น้ำชาใบขลู่

Description

สรรพคุณ

เป็นพืชในท้องถิ่น ขึ้นในน้ำกร่อย /ประโยชน์ช่วยขับปัสสาวะ ลดเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ปริมาณ 200 มิลลิลิตร

อายุการใช้งาน 1 สัปดาห์

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

ชาใบขลู่ น้ำตาล ใบเตย น้ำ

สนใจติดต่อ ==> โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 086-1509868  080-9090912