ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563

247 Views
         วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.17 ได้เป็นประธาน ในการดำเนินการประชุม บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องโสตทัตนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ โดยมี ผอ.โรงเรียน/ผู้แทนโรงเรียนในสังกัดสพม.17 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ในการประชุมครั้งนี้มีการชี้แจงนโนบายจากกระทรวงศึกษาธิการ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ในรอบการประชุมที่ผ่านมา

ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

235 Views

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางสาวทิวา ยานไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรัยนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน และหลังจากการลงนามได้มีการทำ PLC วางแผนการพัฒนาร่วมกันของครูและบริหารสถานศึกษา

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ ตั้งแต่ 3 บทเรียนขึ้นไป โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

378 Views

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยม สพม.17

289 Views

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สพม.17 ในการดำเนินงานภายใต้นโนบายของ สพฐ.
โดยมีนายพิทยุตม์ กงกุล รอง ผอ.สพท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.17 นางสาวทิวา ยานไกล รอง ผอ.สพม.17 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้การต้อนรับ
ซึ่งนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้โอวาทและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แก่ผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ครั้งที่ 5/2563

227 Views

รายงานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ครั้งที่ 5/2563

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการบริหารงาน จาก สพม.34

186 Views

       เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563  สพม.17 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ การบริหาร จาก  สพม.34 (เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน) นำโดยนายเจดีย์  เดชพันธ์ รองผอ.สพม.34 และบุคลากรจาก สพม.34
โดยมี นายพิทยุตม์ กงกุล รองผอ.สพม.17 และน.ส.ทิวา ยานไกล รองผอ.สพม.17 พร้อม ผอ.กลุ่ม สพม.17 ทำการต้อนรับ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ข้อคิดการดำเนินงาน ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก